Mali Ajans

2019 Basit Usule Tabi Olmanın Hadleri Nedir

 

 

2018 Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler
Vergi mükelleflerinin tabi oldukları sınıflardan yapmış oldukları iş hasılatına göre bir sonraki yılda değişiklik gösterebilmektedir. Bu mali dilde basit usul defter geçiş hadleri olarak bilinir ve bir çok kişi maliye tarafından resmi olarak verdikleri hadlere göre vergi dairesi sicilinde bulunan mükellefiyet türünde değişiklik yapılır. Bu yıl için belirlenen rakamları aşağıdaki tablolardan daha detaylı inceleyebilirsiniz.

  1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının (2019 yılı için 0.000 TL) –  veya yıllık satışları tutarının (2019 yılı için 0.000 TL) –  aşmaması
  2. Bir numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş asılatının (2019 yılı için 0.000 TL) –  aşmaması,
  3. Bir ve iki  numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamınını (2019 yılı için 0.000 TL) –   aşmaması,

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır

2019 Takvim Yılı Basit Usul Hadleri

Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler

2019 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere 
1 Numaralı Bent İçin0 TL – 0 TL
2 Numaralı Bent İçin0 TL
3 Numaralı Bent İçin0 TL

(2019 Hadleri maliye bakanlığının tebliğine göre güncellenecek tir.)

 ****

2018 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere 
1 Numaralı Bent İçin100.000 TL – 148.00 TL
2 Numaralı Bent İçin49.000 TL
3 Numaralı Bent İçin100.000 TL

 ****

2017 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere 
1 Numaralı Bent İçin90.000 TL – 130.000 TL
2 Numaralı Bent İçin43.000 TL
3 Numaralı Bent İçin90.000 TL

 ****

2016 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere 
1 Numaralı Bent İçin88.000 TL – 126.000 TL
2 Numaralı Bent İçin42.000 TL
3 Numaralı Bent İçin88.000 TL

 ****

2015 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere 
1 Numaralı Bent İçin84.000 TL – 120.000 TL
2 Numaralı Bent İçin40.000 TL
3 Numaralı Bent İçin84.000 TL

 ****

2014 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere 
1 Numaralı Bent İçin77.000 TL – 110.000 TL
2 Numaralı Bent İçin38.000 TL
3 Numaralı Bent İçin77.000 TL

 ****

2013 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere 
1 Numaralı Bent İçin75.000 TL – 110.000 TL
2 Numaralı Bent İçin37.000 TL
3 Numaralı Bent İçin75.000 TL

2019 yılı için belirlenecek hadler ne zaman belirlenir ?

Her yıl Aralık ayında maliye tarafından ayın 15 ila 31 arasında tespit komisyonunca belirlenerek mükelleflerin bilgisine sunulur. Bu hadlerden belirlenen mükellefler yeni yıldan itibaren kendi istekleri ile sınıf değiştirip deftere tabi olurlar ise buna göre bir dilekçe yazıp vergi dairesinin sicil bölümüne verilir. Eğer bu bildirimi siz yapmazsanız ve vergi dairesinin tespit etmesini beklerseniz ileride çok büyük cezalar ile karşılaşmanız muhtemeldir. Bu yüzden bu tespiti vergi dairesinin ilerleyen zamanlarda tespit etmesi ile geriye dönük işlem yapar ve he ay için usulsüzlük ve vergi zıyai cezası ile karşılaşırsınız.

 

Maliajans.com sadece İnternet üzerinden yayınlanan gündem de bulunan vergi ve sgk mevzuat haberleri, işinize yarayacak pratik muhasebe bilgileri, ekonomi alanında haber
yapan mali haber sitesidir. Haber sitemize haber amaçlı abonelik ve kayıt tamamen ücretsiz olup, resmi kurum ve kuruluşlar ile hiç bir bağlantımız bulunmayan özel bir yayın ekibiyiz. Sgk Haber, Vergi Haber