Mali Ajans

BİNEK OTOMOBİLLERİN ÖTV MATRAH ARALIKLARI GENİŞLETİLDİ

BİNEK OTOMOBİLLERİN ÖTV MATRAH ARALIKLARI GENİŞLETİLDİ

23/09/2018 tarihli ve 132 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (CK) ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edi...

ŞİRKET KURULUŞUNDA İŞYERİ BİLDİRGESİ VERMEKSİZİN İŞYERİNİN OTOMATİK SGK TESCİLİ YAPILACAKTIR

ŞİRKET KURULUŞUNDA İŞYERİ BİLDİRGESİ VERMEKSİZİN İŞYERİNİN OTOMATİK SGK TESCİLİ YAPILACAKTIR

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılmasa dahi ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşuna istinaden SGK tarafından oto...

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURTİÇİ HARCIRAH TUTARLARI

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURTİÇİ HARCIRAH TUTARLARI

Gelir Vergisi Kanunu’nun 24’üncü maddesinde gider karşılığı olarak yapılan harcırah Kanununa tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler ile Harcırah Kanunu kapsamı dışında k...

Ocak – Haziran 2018 Döneminde Geçerli III Sayılı Listede Yer Alan Sular, Meyve Suları, Kolalı Gazozlar ve Alkollü İçeceklerin Maktu ÖTV Tutarları

Ocak – Haziran 2018 Döneminde Geçerli III Sayılı Listede Yer Alan Sular, Meyve Suları, Kolalı Gazozlar ve Alkollü İçeceklerin Maktu ÖTV Tutarları

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12/3 maddesi hükmü uyarınca Ocak – Haziran 2018 dönemi için Kanuna ekli III Sayılı Listenin (A) Cetvelinde yer alan kolalı gazozlar ve alkollü içecekler için maktu ve...

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE GAYRİ MADDİ HAKLARDAN KAYNAKLANAN KAZANÇLARA

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE GAYRİ MADDİ HAKLARDAN KAYNAKLANAN KAZANÇLARA

2017/10821 sayılı BKK ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 2’nci maddesine ilişkin düzenleme yapılmıştır....

Maliajans.com sadece İnternet üzerinden yayınlanan gündem de bulunan vergi ve sgk mevzuat haberleri, işinize yarayacak pratik muhasebe bilgileri, ekonomi alanında haber
yapan mali haber sitesidir. Haber sitemize haber amaçlı abonelik ve kayıt tamamen ücretsiz olup, resmi kurum ve kuruluşlar ile hiç bir bağlantımız bulunmayan özel bir yayın ekibiyiz. Sgk Haber, Vergi Haber