Mali Ajans

255 Demirbaşlar Hesabı

255 Demirbaşlar hesabı işleyiş örnekleri, kapanış ve açılış kaydı ve demirbaş eşya alımında 255 hesabın işleme şekli

255 Demirbaşlar Hesabı
04 Eylül 2016 - 0:15

255 Demirbaşlar Hesabı:

Firmaların ticari hayatını devam ettirebilmesi amacı ile işyeri bünyesinde kullanılan dolap, masa-koltuk-sandalye, bilgisayar, ve her türlü araç gereçlerin takip edildiği hesaba 255 demirbaşlar hesabı nedir. Demirbaş eşyaları muhasebe sisteminde kayıt ortamına alınırken alınan o eşyanın alış maliyeti dikkate alınarak işlenir.  Demirbaş eşyalarının muhasebeleştirilmesinde alış maliyeti  dikkate alınır.

255 Demirbaşlar Hesabı İşleyişi:

İşletmenin sürekliliğini devam ettirmesi ve işletme girdilerinin işlenmesi veya ortaya çıkması için firma bünyesinde kullanılan ve ömürleri belirli tükenme sürelerine bağlı olan dolap, masa-koltuk-sandalye, bilgisayar, ve her türlü alınan araç benzeri eşyalar Maliyet bedelleri üzerinden  255 Demirbaşlar Hesabın borcuna Kaydedilir, Bu demirbaş eşyaların satılması veyahut herhangi bir sebepten ötürü kullanım dışı kaldıklarında çıkarıldıklarında 255 Demirbaşlar Hesabın Alacak tarafına işlenir.

255 demirbaş hesabı

255 Demirbaşlar Hesabı Nasıl İşlenir:

Monografi 1:  Şahan Nakliyat ve Petrol Ürünleri Limited Şirketi firmasının muhasebe departmanında işletmenin iç muhasebesinin takip edilmesi amacı ile 5.000 TL + 900 TL K.D.V ile masa üstü bilgisayarı NAKİT olarak almıştır.

255 demirbaşlar hesabı nasıl kullanılır255_demirbaslar_defteri_kebir

Monografi 2 :Şahan Nakliyat ve Petrol Ürünleri Limited Şirketi satın aldığı bilgisayarın kargo ve montaj kurulum giderleri için 1.000 TL + 180 TL KDV’yi NAKİT ödemiştir.

255 demirbaslar hesabi nasil islenir

255_hesabi

Yukarıdaki örnek uygulamada gördüğünüz gibi demirbaş olarak satın alınan bilgisayarın firmaya ulaşım montaj aşamasına kadar katlandığı giderler maliyet olarak 255 Demirbaşlar Hesabında takip edilmiştir. Burda dikkat etmeniz gereken diğer husus ise örnekte kullandığımız 255 DEMİRBAŞ HESABI ana hesaptır normalde alt hesap olarak takip etmemiz ilerde alınacak diğer demirbaş eşyalarınında alt hesap olarak takip edilmesi daha kolay izlenmesine faydalı olacaktır.

Örneğin;

  • 255 DEMİRBAŞ HESABI
    255.01 Masa üstü Bilgisayar

Monografi 3: Şahan Nakliyat ve Petrol Ürünleri Limited Şirketi Bilgisayarın Peryodik aylık bakım ve onarım masrafları için 1.000 TL +180 TL KDV’yi NAKİT ödemiştir.

255 demirbaşlar muhasebe örnekleri

 

Monografi 4 : Şahan Nakliyat ve Petrol Ürünleri Limited Şirketi Bilgisayar için Normal Amortisman Yöntemine göre %20 Amortisman Ayırmıştır. Buda alınan bilgisayarın tükenmesinin 5 yıl boyunca süreceğini göstermektedir. Her demirbaş eşyanın veya makinenin yıpranma payları mevzuatta belirtilen oranlara göre değişim göstermektedir.

Bilgisayarın Amortisman Tutarı : 6.000 * %20 : 1.200 TL

Her yıl 1.200 TL tutar 257 Birikmiş Amortismanlar hesabına Alacak kaydı yapılarak ters hesap ile giderleştirilir ve 770 Genel Yönetim Giderleri hesabının Borç tarafına kayıt edilir.

257 birikmiş amortismanlar hesabı işleyişi

Monografi 5 : Şahan Nakliyat ve Petrol Ürünleri Limited Şirketi firmaya kayıtlı olan bilgisayarı 7.000 TL + 1.260 TL KDV ile satmıştır. Bilgisayar için daha önce ayrılan amortisman tutarı (257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ) 1.200 TL’dır.

Bilgisayarın Defter Değeri ( Kayıtlı Değeri ) : 6.000 TL (İlk alış zamanı kayıt edilen tutar)

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( Amortisman Tutarı ) :1.200 TL

Bilgisayarın Satış Değeri : 7.000 TL

Demirbaş Satışından Kar veya Zararın Hesaplanması :

Bilgisayarın Kar Zararı :

Bilgisayarın Satış Değeri + Birikmiş Amortisman Tutarı – ( Bilgisayarın Defter Değeri Kayıtlı Değeri )

Bilgisayarın Kar Zararı :  7.000 TL + 1.200 TL – 6.000 TL

Bilgisayarın Kar Zararı : 8.200 TL – 6.000 TL : 2.200 TL Kar

DEMİRBAŞ SATIŞI KÂR KAYDI

Demirbaş Satış Kaydı

Örnek Uygulama 6 :Şahan Nakliyat ve Petrol Ürünleri Limited Şirketi firmada kayıtlı olan bilgisayarı 4.000 TL + 720 TL KDV ile satmıştır. Bilgisayar için daha önce ayrılan amortisman tutarı (257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ) 1.200 TL’dır.

Bilgisayarın Defter Değeri ( Kayıtlı Değeri ) : 6.000 TL (Alış zamanı kayıt edilen tutar)

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( Amortisman Tutarı ) :1.200 TL

Bilgisayarın Satış Değeri : 4.000 TL

Bilgisayarın Kar veya Zararın Hesaplanması :
Bilgisayarın Kar Zararı :
Bilgisayarın Satış Değeri + Birikmiş Amortisman Tutarı – ( Bilgisayarın Defter Değeri Kayıtlı Değeri )
Bilgisayarın Kar Zararı : 4.000 TL + 1.200 TL – 6.000 TL
Bilgisayarın Kar Zararı : 5.200 TL – 6.000 TL : 800 TL Zarar

DEMİRBAŞ EŞYA SATIŞ ZARARI

Demirbaş Satış Zararı Kaydı

Monografi 7 : Şahan Nakliyat ve Petrol Ürünleri Limited Şirketi işletmeye kayıtlı olan bilgisayarı 7.000 TL + 1.260 TL KDV ile satmıştır. Bilgisayar için ayrılan amortisman tutarı (257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ) 1.200 TL’dır. İki yıl içerisinde yeni Bilgisayar alışı yapılacaktır.

Bilgisayarın Defter Değeri ( Kayıtlı Değeri ) : 6.000 TL
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( Amortisman Tutarı ) :1.200 TL
Bilgisayarın Satış Değeri : 7.000 TL

Bilgisayarın Kar veya Zararın Hesaplanması :
Bilgisayarın Kar Zararı :
Bilgisayarın Satış Değeri + Birikmiş Amortisman Tutarı – ( Bilgisayarın Defter Değeri Kayıtlı Değeri )
Bilgisayarın Kar Zararı : 7.000 TL + 1.200 TL – 6.000 TL
Bilgisayarın Kar Zararı : 8.200 TL – 6.000 TL : 2.200 TL Kar
2.200 TL Kar ( Yeni bilgisayar alınacağı için Bu tutar 549 Özel Fonlar Hesabında ) Takip Edilecektir.

Demirbaş Satış Özel Fon Hesabı

549 Özel Fonlar Hesabında takip edilen 2.200 TL tutar 2 yıl İçinde Yenisi Alınmaz İse 2 Yılın Sonunda 671 Önceki Dönem Gelir ve Karları Hesabına aktarılarak Gelir Yazılacaktır.

Demirbaş Satış Özel Fon Hesabı

255 Demirbaşlar Hesabı:

Firmaların ticari hayatını devam ettirebilmesi amacı ile işyeri bünyesinde kullanılan dolap, masa-koltuk-sandalye, bilgisayar, ve her türlü araç gereçlerin takip edildiği hesaba 255 demirbaşlar hesabı nedir. Demirbaş eşyaları muhasebe sisteminde kayıt ortamına alınırken alınan o eşyanın alış maliyeti dikkate alınarak işlenir.  Demirbaş eşyalarının muhasebeleştirilmesinde alış maliyeti  dikkate alınır.

255 Demirbaşlar Hesabı İşleyişi:

İşletmenin sürekliliğini devam ettirmesi ve işletme girdilerinin işlenmesi veya ortaya çıkması için firma bünyesinde kullanılan ve ömürleri belirli tükenme sürelerine bağlı olan dolap, masa-koltuk-sandalye, bilgisayar, ve her türlü alınan araç benzeri eşyalar Maliyet bedelleri üzerinden  255 Demirbaşlar Hesabın borcuna Kaydedilir, Bu demirbaş eşyaların satılması veyahut herhangi bir sebepten ötürü kullanım dışı kaldıklarında çıkarıldıklarında 255 Demirbaşlar Hesabın Alacak tarafına işlenir.

255 demirbaş hesabı

255 Demirbaşlar Hesabı Nasıl İşlenir:

Monografi 1:  Şahan Nakliyat ve Petrol Ürünleri Limited Şirketi firmasının muhasebe departmanında işletmenin iç muhasebesinin takip edilmesi amacı ile 5.000 TL + 900 TL K.D.V ile masa üstü bilgisayarı NAKİT olarak almıştır.

255 demirbaşlar hesabı nasıl kullanılır255_demirbaslar_defteri_kebir

Monografi 2 :Şahan Nakliyat ve Petrol Ürünleri Limited Şirketi satın aldığı bilgisayarın kargo ve montaj kurulum giderleri için 1.000 TL + 180 TL KDV’yi NAKİT ödemiştir.

255 demirbaslar hesabi nasil islenir

255_hesabi

Yukarıdaki örnek uygulamada gördüğünüz gibi demirbaş olarak satın alınan bilgisayarın firmaya ulaşım montaj aşamasına kadar katlandığı giderler maliyet olarak 255 Demirbaşlar Hesabında takip edilmiştir. Burda dikkat etmeniz gereken diğer husus ise örnekte kullandığımız 255 DEMİRBAŞ HESABI ana hesaptır normalde alt hesap olarak takip etmemiz ilerde alınacak diğer demirbaş eşyalarınında alt hesap olarak takip edilmesi daha kolay izlenmesine faydalı olacaktır.

Örneğin;

  • 255 DEMİRBAŞ HESABI
    255.01 Masa üstü Bilgisayar

Monografi 3: Şahan Nakliyat ve Petrol Ürünleri Limited Şirketi Bilgisayarın Peryodik aylık bakım ve onarım masrafları için 1.000 TL +180 TL KDV’yi NAKİT ödemiştir.

255 demirbaşlar muhasebe örnekleri

 

Monografi 4 : Şahan Nakliyat ve Petrol Ürünleri Limited Şirketi Bilgisayar için Normal Amortisman Yöntemine göre %20 Amortisman Ayırmıştır. Buda alınan bilgisayarın tükenmesinin 5 yıl boyunca süreceğini göstermektedir. Her demirbaş eşyanın veya makinenin yıpranma payları mevzuatta belirtilen oranlara göre değişim göstermektedir.

Bilgisayarın Amortisman Tutarı : 6.000 * %20 : 1.200 TL

Her yıl 1.200 TL tutar 257 Birikmiş Amortismanlar hesabına Alacak kaydı yapılarak ters hesap ile giderleştirilir ve 770 Genel Yönetim Giderleri hesabının Borç tarafına kayıt edilir.

257 birikmiş amortismanlar hesabı işleyişi

Monografi 5 : Şahan Nakliyat ve Petrol Ürünleri Limited Şirketi firmaya kayıtlı olan bilgisayarı 7.000 TL + 1.260 TL KDV ile satmıştır. Bilgisayar için daha önce ayrılan amortisman tutarı (257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ) 1.200 TL’dır.

Bilgisayarın Defter Değeri ( Kayıtlı Değeri ) : 6.000 TL (İlk alış zamanı kayıt edilen tutar)

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( Amortisman Tutarı ) :1.200 TL

Bilgisayarın Satış Değeri : 7.000 TL

Demirbaş Satışından Kar veya Zararın Hesaplanması :

Bilgisayarın Kar Zararı :

Bilgisayarın Satış Değeri + Birikmiş Amortisman Tutarı – ( Bilgisayarın Defter Değeri Kayıtlı Değeri )

Bilgisayarın Kar Zararı :  7.000 TL + 1.200 TL – 6.000 TL

Bilgisayarın Kar Zararı : 8.200 TL – 6.000 TL : 2.200 TL Kar

DEMİRBAŞ SATIŞI KÂR KAYDI

Demirbaş Satış Kaydı

Örnek Uygulama 6 :Şahan Nakliyat ve Petrol Ürünleri Limited Şirketi firmada kayıtlı olan bilgisayarı 4.000 TL + 720 TL KDV ile satmıştır. Bilgisayar için daha önce ayrılan amortisman tutarı (257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ) 1.200 TL’dır.

Bilgisayarın Defter Değeri ( Kayıtlı Değeri ) : 6.000 TL (Alış zamanı kayıt edilen tutar)

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( Amortisman Tutarı ) :1.200 TL

Bilgisayarın Satış Değeri : 4.000 TL

Bilgisayarın Kar veya Zararın Hesaplanması :
Bilgisayarın Kar Zararı :
Bilgisayarın Satış Değeri + Birikmiş Amortisman Tutarı – ( Bilgisayarın Defter Değeri Kayıtlı Değeri )
Bilgisayarın Kar Zararı : 4.000 TL + 1.200 TL – 6.000 TL
Bilgisayarın Kar Zararı : 5.200 TL – 6.000 TL : 800 TL Zarar

DEMİRBAŞ EŞYA SATIŞ ZARARI

Demirbaş Satış Zararı Kaydı

Monografi 7 : Şahan Nakliyat ve Petrol Ürünleri Limited Şirketi işletmeye kayıtlı olan bilgisayarı 7.000 TL + 1.260 TL KDV ile satmıştır. Bilgisayar için ayrılan amortisman tutarı (257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ) 1.200 TL’dır. İki yıl içerisinde yeni Bilgisayar alışı yapılacaktır.

Bilgisayarın Defter Değeri ( Kayıtlı Değeri ) : 6.000 TL
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( Amortisman Tutarı ) :1.200 TL
Bilgisayarın Satış Değeri : 7.000 TL

Bilgisayarın Kar veya Zararın Hesaplanması :
Bilgisayarın Kar Zararı :
Bilgisayarın Satış Değeri + Birikmiş Amortisman Tutarı – ( Bilgisayarın Defter Değeri Kayıtlı Değeri )
Bilgisayarın Kar Zararı : 7.000 TL + 1.200 TL – 6.000 TL
Bilgisayarın Kar Zararı : 8.200 TL – 6.000 TL : 2.200 TL Kar
2.200 TL Kar ( Yeni bilgisayar alınacağı için Bu tutar 549 Özel Fonlar Hesabında ) Takip Edilecektir.

Demirbaş Satış Özel Fon Hesabı

549 Özel Fonlar Hesabında takip edilen 2.200 TL tutar 2 yıl İçinde Yenisi Alınmaz İse 2 Yılın Sonunda 671 Önceki Dönem Gelir ve Karları Hesabına aktarılarak Gelir Yazılacaktır.

Demirbaş Satış Özel Fon Hesabı

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Maliajans.com sadece İnternet üzerinden yayınlanan gündem de bulunan vergi ve sgk mevzuat haberleri, işinize yarayacak pratik muhasebe bilgileri, ekonomi alanında haber
yapan mali haber sitesidir. Haber sitemize haber amaçlı abonelik ve kayıt tamamen ücretsiz olup, resmi kurum ve kuruluşlar ile hiç bir bağlantımız bulunmayan özel bir yayın ekibiyiz. Sgk Haber, Vergi Haber